Биволски език

Биволски език

Scolоpendrum vulgare  Сем. Polypodiaceae – Многоножкови папрати

 

волски език, еленов език

 

ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Коренището е късо, в горната си част покрито с люспи и с множество коренчета. Листата са сравнително едри, голи, кожести, до 30 см дълги, на върха тъпи или салбо заострени, целокрайни или със слаб вълнист ръб, почти вечно зелени, сърцевидни в основата си, с дълги дръжки, излизащи направо от коренището. Сорите са линейни, дълги, наредени в 2 редици косо спрямо средната листна жилка на долната страна на листната петура, като същевременно са успоредни помежду си.

 

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ: Почти в цяла Европа. Средиземноморската област, Предна Азия, Япония, Северна Африка, Атлантическа Северна Америка, Азорските острови. У нас се среща във влажните сенчести скални гори предимно в планините нарядко почти в цялата страна.

 

ДРОГА:Листата без дръжките

 

ОСНОВНО ДЕЙСТВИЕ:Отхрачващо и противокашлечно

В нашата народна медицина като омекчаващо средство при кашлица, а също и като чернодробно и пикочогонно средство.

По  1 супена лъжица на ситно нарязана дрога се залива с 1 чаена чаша вряща вода и след изстиване запарката се прецежда. Доза за един ден.

Външно с топлия остатък след прецеждането се налагат рани. Декоративно растение.

 

Изполвани източници:
„Фитотерапия” – Акад. Проф. д-р Д. Йорданов, проф. д-р П. Николов, проф. д-р А. Бойчинов.
„Съвременна фитотерапия” София 1982 Под редакцията на чл.-кор. Проф. д-р В. Петков
Снимка: wikipedia