Билките – най-лековити сутринта на Еньовден

Според народните вярвания различните треви и билки имат най-голяма лечебна сила днес, на Еньовден. Всеки, който види изгрева на слънцето, ще бъде здрав 2014-06-24T18:02:03+00:00 Здравни Новини

Според народните вярвания различните треви и билки имат най-голяма лечебна сила днес, на Еньовден. Всеки, който види изгрева на слънцето, ще бъде здрав през годината.

 

Билките през тази нощ са най-лековити, защото според народната вяра в нощта срещу празника небето се отваря, звездите слизат на земята и даряват билките с лечебна сила. Затова всяка жена, баба и най-вече лечителка, берат билки през тази нощ, в потайна доба, за да не ги види никой. Набраните билки задължително трябва да са 77. Тези, откъснати с отворени очи, са наричани за знайните болести, а от която и да е билка, със затворени очи, е откъсвано половината цветенце. Тя е наричана за незнайните болести, разказва доц. Илияна Янева от Националния център за обществено здраве и анализи.

 

„Популяризиране на устойчиво ползване на билките в България“ е първият български проект, който се съфинансира по компонент „Информация и комуникация“ на Програма Life+, за образователна и информационна кампания, която цели да подобри информираността относно устойчивите и доходоносни начини на събиране, култивиране и обработване на лечебните растения. Кампанията ще бъде осъществена с помощта на Българското национално радио. Ще бъдат излъчени повече от 200 рубрики за билките по програма „Хоризонт“ и регионалните радиостанции Пловдив и Стара Загора. Чрез рубриките, излъчени по БНР и публикации в други медии, посланията и информацията на Проекта ще достигнат до цялата национална общественост. Дейностите са насочени към местите общности, които живеят в районите близки до местообитания на лечебни растения, експерти от местните власти, областанта управа и регионалните органи на МЗХ и МОСВ, неправителствени организации, образователни и научни институции, журналисти от местните и национални медии, широката общественост.

 

Освен популяризиране на устойчиво ползване на билките в България, проектът има за цел да създаде нагласи и умения за опазване на богатите ресурси на страната ни чрез развитие на природосъобразни икономически инициативи. В рамките на кампанията ще бъдат организирани обучения за общински еколози, служители на областната управа и служители на горски служби, които издават разрешителни за бране на билки, както и за билкозаготвители, преработватели и берачи. Ще бъдат създадени и разпространени образователни материали – брошури, плакати, наръчник и др. Филм ще покаже устойчивото ползване на билките и ползите, които то може да носи на района и страната ни, а Панаир на билките ще събере в Пловдив бизнес организации в хранително-вкусовата, козметичната и фармацевтичната промишленост, които ползват лечебните растения като суровина.

 

В българския празничен календар Еньовден стои по значение редом с Коледа, Великден и Гергьовден. С него са свързани множество вярвания за слънцето, водата и лечебните растения.
В нощта срещу празника особена магическа сила придобива и водата. За лечение и гадаене при залез слънце се взима от чист сладък извор „мълчана вода“, налята при пълна тишина, за да не се погуби от човешки глас магическата й сила.

 

Днес, на Еньовден, празнуват Яни, Яна, Енчо, Дилян, Диляна и всички други с имена на билки.

 

 

Източник: www.cross.bg
Източник снимка: franky242/www.freedigitalphotos.net