Огниче

Огниче

Chenopodium botrys L. Сем. Chenopodiaceae – Лободови

 

гърличаво биле, леплива куча лобода

 

ОПИСАНИЕ: Едногодишно тревисто растение, жълтеникаво жлезисто влакнесто, с вретеновиден корен и силна миризма. Стеблото изправено, рядко пълзящо, 15-60 см високо, разклонено. Листата последователни на дръжки, светлозелени до жълтеникавозелени, пересто нарязани. Цветовете многобройни зеленикави двуполови и женски, събрани в тесни удължени пирамидални метлици по върховете на стеблото и клонките. Плодът лещовидно орехче. Семето черносиво. Цъфти юли-октомври.

 

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ: Расте из каменисти, песъкливи места край реките, по-рядко плевел из нивите. Разпространено из цялата страна, низите до към 900 м надморска височина. Среща се в Южна и отчасти в Средна Европа.

 

ДРОГА: Изсушените надземни части на растението.

 

ОСНОВНО ДЕЙСТВИЕ: Противоглистно.

Огничето като билка не се прилага !!!

 

 

Изполвани източници:
„Съвременна фитотерапия” Д-р Веселин Петков; София 1982.
Снимка:commons.wikimedia