Блатно пропадниче

Блатно пропадниче

Pedicularis Palustris     Сем. Scrophulariaceae – Живеничеви

 

блатен въшковец,  въшковец

 

ОПИСАНИЕ: Блатното пропадниче е двугодишно полупаразитно тревисто растение. Коренът е слабо разклонен, вертикален. Стъблото е до 50 см високо, разклонено в основата си, червеникаво обикновено голо. Петурките на листата са дълбоко пересто нарязани. Прицветниците приличат на листа. Листата са последователни, понякога почти срещуположни, продълговати или ланцетни, с линейно-ланцетни дялове, долните с къси дръжки, горните седящи. Цветовете са розови или виолетоворозови, до 2 см дълги, стоящи на върховете на стъблата или разклоненията им, събрани в редки класовидни съцветия. Долните цветове са раздалечени. Чашката е гола. Венчето е с дълга тръбица и дълбоко двуустно на горния си край, като горната устна е извита във вид на шлем. Тичинките са 4, прикрепени за венечната тръбица. Плодната кутийка е заострена, двугнездна. Семената са мрежесто вдлъбнати. Цъфти през юли – август.

 

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ: В Европа, Монголия, Северна Америка. В нас се среща из блатистите и мочурливите места, тресавищата и другаде в Софийското поле. Среща се докъм 1000 м надморска височина.

 

ДРОГА:  Стръковете

Съдържанието  на растението е изучено много слабо. През 1966 г. от растението са изолирани два алкалоида – плантагонин и индикаин. Съдържа също глюкозида аукубин. Установено е, че дрогата действа на матката подобно на Secale Cornutum (мораво рогче), но 4-5 пъти по-слабо.

 

ОСНОВНО ДЕЙСТВИЕ: Диуретично

В народната медицина се използва като пикочогонно средство.

Външно във ветеринарната практика като противонасекомно средство (против въшки), за зарастване на рани и др. Не е още добре изучено. Отровно растенение! Медоносно и декоративно растение

Народно инсектицидно средство.

 

Изполвани източници:
„Нашите лекарствени растения” част II Д-р фарм. Нено Стоянов; София 1973.
Снимка: Christian Fischer – wikipedia