Болниците ще вписват в регистър приетите и изписаните пациенти

Всички болници в страната ще започнат да вписват приетите и изписаните здравноосигурени пациенти в общ регистър, съобщиха от Здра ..... 2014-12-08T11:37:46+00:00 Здравни Новини

Всички болници в страната ще започнат да вписват приетите и изписаните здравноосигурени пациенти в общ регистър, съобщиха от Здравната каса.

 

При приемането и напускането на лечебното заведение пациентите ще трябва да представят на регистратурата документ за самоличност. Системата ще провери дали документът е валиден и ще обработи данните от него и ще регистрира хоспитализацията или напускането на болницата, като едновременно с това ще изпрати информацията в Централното управление на НЗОК.
Цялата процедура ще отнема няколко секунди, обясниха от Касата.

 

Документите, с които пациентите ще могат да бъдат регистрирани в системата, са лична карта, паспорт, моряшки паспорт, карта за постоянно пребиваващ в страната чужденец, удостоверение за пребиваване на граждани на ЕС, разрешение за (постоянно) пребиваване, зелен паспорт, временни удостоверения, издадени от МВР при загуба на лична карта.

 

Системата ще може да обработва едновременно документи, постъпили на няколко регистратури в едно и също лечебно заведение.
След въвеждането на информацията регистраторът слага професионален електронен подпис, за да се гарантира сигурността на данните на здравноосигурените.

 

При необходимост служителите ще могат да въвеждат данните и ръчно. Това е предвидено в случаите, в които пациентът е под 14 години. Тогава се въвеждат данните както на пациента, така и на неговия придружител. Лично ще се въвеждат и данните от старите зелени паспорти и от временните удостоверения на МВР при загуба на лична карта.

 

Освен за това дали документът за самоличност е валиден, системата ще подава информация и за това дали същият пациент не е регистриран като приет в друго лечебно заведение.

 

Ако пациентът е починал в болницата, ЕГН-то му ще бъде въведено в системата и тя ще отчете настъпилото събитие.
От Здравната каса разчитат, че регистъра ще позволи да се извършва по-добър контрол върху лечебните заведения и ще се намали вероятността за отчитане на неизвършена дейност.

 

Ползата от регистъра вече е потвърдена, след като е изпробвана пилотно в седем болници в страната – болниците в Кърджали, Харманли, в Онкологията, болница „Токуда“, „Сити Клиник“, „Ресбиомед“ и Университетската болница „Св. Екатерина“ в София.
За времето, в което е изпробвана системата, в болниците са приети 3000 души и са изписани 2300 души.

 

 

Източник: www.cross.bg
Източник снимка: nongpimmy/freedigitalphotos.net