Боянка разклонена

Боянка разклонена

Erysimum diffusum Ehrh. Сем. Brassicaceae– Кръстоцветни

 

ОПИСАНИЕ: Двугодишно (рядко многогодишно) тревисто растение с вретеновиден корен, развиващ се през първата година къси гъсто облистени  стебла до 30 см високи, изправени, разклонени, покрити с двуделни прилегнали власинки. Листата от първата година ланцетовидни, източени в дръжки, от втората – продълговато ланцентни до линейни, на къси дръжки или приседнали. Съцветията гъсти гроздове по върховете на стъблото и разклоненията, в плод силно удължаващи се. Цветовете на дръжки. Чашелистчетата 4. Венчелистчетата 4, обратно яйцевидни, с дълъг нокът, лимоненожълти. Тичинките 6 , външните 2 по-къси. Плодът линейна, четириръба, слабо сплесната зелена шушулка с многобройни светлокафяви семена. Цъфти април-юни.

 

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ: Расте по сухи тревисти и необработвани места, край пътищата. Разпространено из цялата страна докъм 1200 м надморска височина. Среща се в Средна, Източна и Югоизточна Европа.

 

ДРОГА: Надземната част – има характерна миризма и силно горчив вкус, събира се по време на цъфтенето.

Действащите вещества на боянката са сърдечно-активните глюкозиди еризимин и еризидозид. Те се откриват във всички части на растението, макар и в не еднакво съдържание, и са в най-голямо количество по време на цъфтене. Най-високо е тяхното съдържание в семената – от 2 до 6 %, след това в листата 1-1,5% и стеблата 0,5 – 0,7% и най-ниско в корените – до 2%. Освен глюкозиди в семената се съдържат и тлъсто масло до 30-40%. То съдържа около 49% олеинова киселина, около 32% ерукова, 11-12% палмитинова, около 4-5% линолева и около 2,5% линоленова киселина.

Значение за медицинско използване на растението имат еризиминът, който при хидролиза дава строфантидин и дигитоксоза, и еризимозидът, хидролитно разпадащ се на строфантидин, дигитоксоза и глюкоза, тъй като представлява един биозид.

 

ОСНОВНО ДЕЙСТВИЕ: Положителен инотропен и отрицателен хронотропен ефект.

Най-съществените ефекти и на двата глюкозида са от страна на сърцето. В условия на моделирани ритъмни нарушения на сърцето те оказват антиаритмично действие, изразяващо се в забавяне и нормализиране на сърдечните съкращения.

Въвеждани в острия период на експериментален инфаркт на миокарда, те ускоряват оздравителния процес, оказват положително влияние на коронарното и колатералното кръвообращение, подобряват и стабилизират електрокардиографските изменения. Основното показание на препаратите, получавани от боянката, е сърдечносъдова недостатъчност, развила се в хода и на основата на митрални пороци на сърцето, хипертонична болест и атеросклеротична кардиосклероза.

Важно е да се знае, че прилагането на всички препарати от боянка трябва да става само по преценка на лекар. Дрогата може да използва под форма на запарка: 0,1 г от нея се запарва в 150 мл вода, прецежда се и се взема по 3-4 супени лъжици дневно.

 

Изполвани източници:
„Съвременна фитотерапия” София 1982 Под редакцията на чл.-кор. Проф. д-р В. Петков
Снимка: wikipedia