Врабчови чревца

Врабчови чревца

Stellaria Media WILD. (Alsine media L.)                                       

Сем. Caryophyllaceae – Карамфилови

 

вражалка, звездица, мишякиня, мокрица

 

ОПИСАНИЕ: Едногогодишно или презимуващо тревисто плевелно растение. Корените са тънки, разклонени. Главният корен е слабо развит. Стъблото е до 40 см високо, силно разклонено, изправено, полегнало или стелещо се, само с една косместа ивица от едната му страна между възлите. Стелещите се стъбла често пускат допълнителни корени от възлите. Листата са срещуположни, яйцевидни, целокрайни, накъсо заострени, само с една средна жилка, при основата си влакнести, до 3 см дълги, до 1,5см широки, разположени срещуположно по две, връхните седящи, а по-долните с къси дръжки. Тичинките са 3-5, рядко 10, с червеникаво-виолетови прашници. Стълбчетата са 3. Кутийката е удължено-яйцевидна, по-дълга от чашката, разтваряща се до средата на 6 дяла. Семената са тъмночервено-кафяви, овални или бъбрековидни, с заоблени или с конусовидни грапавини по повърхността. Известно е устройството на цвета на растението, при които венчето играе роля на барометър. Ако той не се разтвори сутрин до 9 часа, може да се очаква дъждовно време. Цъфти почти през всички сезони.

 

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ: В умерения пояс на двете полукълба. Пренесено е от Европа в Северна Америка. У нас се среща по влажните предпланински и планински места, бунищата, из нивите като плевел, по зимните житни култури със слята повърхност, из зеленчуковите и овощни градини и другаде из цялата страна  до 1500 м надморска височина в няколко вариетета.

 

ДРОГА:  Събраната в началото или по време на цъфтеж и изсушена при температура, не по-висока от 40 градуса целзий, надземна част.

В дрогата са намерени сапонини, витамините E, C, каротин и др. В състава на сухото вещество в дрогата са намерени до 18% протеин и 2,2% мазнини.

 

ОСНОВНО ДЕЙСТВИЕ: Противовъзпалително

Растението е известно от дълбока древност. Семената от растението са намерени в отделни остатъци от наколните жилища. Употребява се в нашата народна медицина вътрешно при катари на дихателните и пикочните пътища, а външно свежо счуканата дрога се прилага за налагане на циреи и при други кожни възпаления, както и при ревматизъм.

Пасе се най-вече от свинете и гъските. Има данни, че дрогата предизвиква разстройство у другите домашни животни. Семената от растението са любима храна на домашните птици, както и за пойните птици в кафез. С дрогата багрят вълна в син цвят.

 

Изполвани източници:
„Фитотерапия” – Акад. Проф. д-р Д. Йорданов, проф. д-р П. Николов, проф. д-р А. Бойчинов.
„Съвременна фитотерапия” София 1982 Под редакцията на чл.-кор. Проф. д-р В. Петков
Снимка: wikipedia