ДЕКУБИТУС

Това  е некроза, която се развива в участъци подложени на продължителен натиск, в резултат от залежаване.

 

ДЕКУБИТУСБяла маслодайна роза (Rosa alba) – предвид бактерицидното, бактериостатичното, гранулиращото и епителизиращото действие на розовия конкрет, получен от червената маслодайна роза под формата на 1% унгвент, се използва за лечение на декубитус.

 

 

 

 

ДЕКУБИТУСБяла бреза (Betula pendula) – външното прилагане на спиртни извлеци от бреза дава добри резултати при вяло гранулиращи рани и при декубитуси.