Днес е световният ден на информираност за аутизма

Трудно е да се диагностицира това заболяване до около 18-тия месец на детето. Това е възрастта, когато експерти и родители започват да забелязват тревожното 2016-04-02T12:29:07+00:00 Здравни Новини

Въпреки, че аутизма е изключително разпространено състояние, информираността за заболяването е много ниска сред хората.

 

Трудно е да се диагностицира това заболяване до около 18-тия месец на детето. Това е възрастта, когато експерти и родители започват да забелязват тревожното поведение на детето. Най-доброто време да се започне лечение на аутизма е възрастта между една и две години между, тъй като 80-90 процента от мозъка се развива в първите 3 години (36 месеца) от живота на детето.

 

За съжаление, колкото по-дълго се чака, толкова по-трудно детето ще се пребори с негативните ефекти на това заболяване. Ранната интервенция може в някои случаи дори да предотврати забавянето на развитието при бебетата и малките деца с това заболяване.

 

И деца и възрастни с аутизъм обикновено имат трудности при вербалното и невербално общуване с хора, социални дейности и др. Аутизма засяга три основни области на развитие: социално взаимодействие и разбиране, вербални, както и невербални аспекти на комуникацията и гъвкавост на мислене и поведение, включително проблеми с въображението.

 

Аутизмът е изключително сложно заболяване, но все пак можем да групираме разнообразните му характеристики в четири основни области: липса на гъвкавост в мисленето и речта, езикови  нарушения, затруднение при социално взаимодействие и проблеми при взаймодействието с околния свят.

 

 

Източник снимка: www.pixabay.com