Ефедра

Ефедра

Ephedra distachya L. Сем. Ephedraceae – Ефедрови

 

ОПИСАНИЕ: Нисък храст, до 30 см висок. Стеблото прешленесто начленено полегнало или изправено, клонките срещуположни или по 3-4 в прешлен, младите клонки зелени, фотосинтезиращи. Листата малки ципести, сраснали в къси тръбести влагалища. Цветовете еднополови двудомни, мъжките в къси шишарчици, покрити с две ципести листчета, женските по два по върховете на клонките с 2-4 покривни листчета, при узряването листчетата се разрстват месести червени. Цъфти май-юни.

 

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ: Расте по скалисти и песъкливи места. Рядко – по Черноморското крайбрежие, склоновете на Стара планина, Родопите и Странджа до към 1000 м надморска височина. Среща се в Южна и Източна Европа.

 

ДРОГА: Надземната част.

 

ОСНОВНО ДЕЙСТВИЕ: Антиастматично. Стимулант на сърдечно-съдовата система със симпатомиметично действие.

Плодовете на растението имат температуропонижаващо и диафоретично действие.

Обикновено се използва за получаване за получаване на алкалоида ефедрин, който се прилага вътрешно, инжекционно или локално в състава на капки за нос. Рядко се използват стръковете за приготвяне на запарка – 2 г дрога в 1 чаша вода се пие в продължение на 1 ден.

 

 

Изполвани източници:
„Съвременна фитотерапия” Д-р Веселин Петков; София 1982.
Снимка:commons.wikimedia