Жълта бойка

Жълта бойка

Reseda Lutea L. Сем. Resedaceae – Резедови

 

жълта резеда

 

ОПИСАНИЕ: Едногодишно презимуващо тревисто растение. Стъблото е до 50 см високо, вдървеняло в основата си, изправено или възходящо, обикновено от основата си разклонено. Приосновните листа са цели, събрани в розетка. Стъблените листа са двойноперести, с 3-5 дяла, с ясно очертана, почти бяла средна жилка. Те са лопатовидни, на върха закръглени, цели или триделни, с дълги дръжки, опадащи през време на вегетацията на растението. Цветовете са двуполови, отначало компактно събрани в пирамидален грозд а по-късно гроздовете се разреждат и достигат до 15 см дължина. Оста на съцветието е гола. Прицветниците са 1-3 мм дълги, продълговато-ланцетни, опадващи при образуването на плода. Чашелистчетата са обикновено 6 на брой, линейно-ланцетни, неопадващи при образуването на плода. Венчелистчетата са също 6. Те са серножълти и по големина са почти равни на чашелистчетата. Петурите на вътрешните венчелистчета са разсечени. Тичинките са обикновено 20. Плодът е мехуреста, продълговата, триделна кутийка. Семената са многобройни, закръглени, червенокафяви. Цъфти и плодоноси през юли-септември.

 

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ: В Европа, Средиземноморието, Югозападна Азия; пренесено е и в Северна Америка. У нас се среща по буренясали места, покрай чакълестите брегове на реките, край пътищата, железопътните насипи, като плевел из посевите от люцерна, зимна пшеница и другаде почти из цялата страна до около 700 м надморска височина, особено из Дунавската равнина и из Добруджа.

 

ДРОГА: Стръковете

Съдържат родоксантин и лутеолозид, от които при разграждане се получава багрилното вещество лутеолин. Установено е също съдържанието на още един неуточнен глюкозид на синапеното масло, както и значително количество витамин В. Съдържа още и фитонциди. От цветовете са изолираниедин нов кемферолглюкозид, фенолови глюкозиди. Семената съдържат до 30% бързо изсъхливо тлъсто масло, напълно пригодено за производство на лакове и бои.

 

ОСНОВНО ДЕЙСТВИЕ: В народната медицина като диуретично средство. Практическото терапевтично действие на дрогата е още неустановено.

Много важно багрилно растение, като връхните части се използват с успех за боядисване на копринени тъкани в жълт цвят. Установено е, че тази багра е устойчива на светлина и на атмосферни влияния, но избелява от прането.

Добро фуражно и медоносно растение. Младите стръкове на растението могат да се използват като салата.

 

 

Изполвани източници:
„Нашите лекарствени растения” част II Д-р фарм. Нено Стоянов; София 1973.
Снимка: www.BioLib.de; wikipedia