Жълта глушина

Жълта глушина

Lotus corniculatus L.  Сем. Leguminosae – Бобови

 

влахци, звездан, обикновен звездан, рогат звездан

 

ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение със силно развита коренова система, с главен вретеновиден корен, проникващ до 2м в почвата и с множество странични разклонения. Главната маса от кореновите разклонения е разположена в горния слой на почвата. Върху кореновата система се образуват множество грудки. Стъблата са до 80 см дълги, полегнали или приповдигащи се, разклонени. Листата са тройни, заловени с къси дръжки за стъблените възли, разположени спираловидно. И трите листчета излизат от върха на листната дръжка, като средното листче е със симетрично устройство, а двете странични са несиметрични. Цветовете са жълти, понякога с червеникав оттенък, събрани в почти топчести съцветия. Плодът е линеен цилиндричен боб, който след узряване добива кафяв цвят. Цъфти и плодоноси от май до октомври.

 

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ: В Средиземноморието, цяла Европа, Северна Африка и Азия. Пренесено е в Северна и Средна Америка и в Австралия. У нас се среща из влажните ливади и песъчливите места, по сухите и каменливи склонове, в горите, храсталаците и другаде из цялата страна.

 

ДРОГА: Цъфтящата надземна част и плодовете

В жълтия пигмент на цветовете са намерени кверцетагетин и неговия 7-метилов естер. От дрогата е изолирано и галактоманан – един цианогенен глюкозид, отделящ синилна киселина. Също е установено съдържанието на едно горчиво вещество и на сапонини, от които след хидролиза се отделя соясапогенин. Съдържа още протеини, мазнини, беззаотни екстрактивни вещества.

 

ОСНОВНО ДЕЙСТВИЕ:

В нашата народна медицина отварата от плодовете се употребяват при главоболие, болки в стомаха и червата. Предполага се, че действието на дрогата се дължи на синилната киселина. Да се употребява само по предписание и под контрол на лекаря.

Медоносно и фуражно растение

Цветовете се използват за боядисване в жълто.

 

 

Изполвани източници:
„Нашите лекарствени растения” част II Д-р фарм. Нено Стоянов; София 1973.
Снимка: FredrikLähnn – wikipedia