Жълт мак

Жълт мак

Glaucium flavum Crantz. Сем. Papaveraceae – Макови

 

жълта папаронка, жълт рогатец, жълта кадънка

 

ОПИСАНИЕ: Двугодишно (многогодишно) тревисто синкаво до сивозелено растение с дебел дълбок корен. Стеблото изправено, 20-50 см високо, кръгло разклонено. Приосновните листа на дръжки, лировидно пересто наделени с широки хрущялни власинки; стебловите по-дребни приседнали стеблообхващащи, едро назъбени до пересто изрязани. Цветовете едри единични по върховете на клонките. Венчелистчетата 4, лимонено- до златистожълти или оранжевожълти до керемиденочервени с жълтеникава основа. Плодът удължена права или дъговидно извита гола кутийка. Цъфти май-юли.

 

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ: Расте по крайбрежни пясъци, скалисти и  каменисти места. Разпространено по Черноморието, Североизточна България и Дунавска равнина. Среща се по крайбрежието на Западна и Южна Европа, натурализирано в Централна Европа.

 

ДРОГА: Цъфтящата надземна част.

 

ОСНОВНО ДЕЙСТВИЕ: Противокашлечно.

Съдържащият се в билката глауцин, се използва като изходна субстанция за приготвянето на лекарствени препарати.

 

 

Изполвани източници:
„Съвременна фитотерапия” Д-р Веселин Петков; София 1982.
Снимка: Peter A. Mansfeld/commons.wikimedia