Златен дъжд

Златен дъжд

Cytisus laburnum (Laburnum anagyroides) Сем. Fabaceae – Бобови

 

ОПИСАНИЕ: Дърво до 7м високо, кората тъмносива до черна, гладка. Листата тройни, листчетата на къси дръжки, елиптични или елиптично обратно яйцевидни, целокрайни, отгоре зелени голи, отдолу сиви, прилепнало гъсто влакнести. Цветовете в многоцветни увиснали гроздове. Венчето златистожълто, от 5 нееднакви листчета. Плодът продълговат сплеснат боб с 3-7 семена. Цъфти май-юни.

 

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ: Отглеждано като декоративно из градини и паркове. Среща се в южната част на Централна Европа и Италия.

 

ДРОГА: Семена.

 

ОСНОВНО ДЕЙСТВИЕ: Съдържащият се в растението алкалоид цитизин възбужда рефлекторно дишането.

Цитизина се прилага в лекарствени продукти за отказване на тютюнопушенето.

 

 

Изполвани източници:
„Съвременна фитотерапия” Д-р Веселин Петков; София 1982.
Снимка:commons.wikimedia