Зърнеш

Зърнеш

Peganum harmala L.  Сем. Zygophyllaceae – Зигофилови

 

гробищник, зеркула

 

ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Коренът е дебел многоглав, вдървесинен, с много глави, проникващ надълбоко в почвата. Стъблата са до 70 см, високи, излизащи по много от един корен, силно разклонени, голи, гъсто облистени. Листата са продълговати, последователни, сивозелени, приседнали, 3-6 см дълги, разсечени на 3 дяла. Цветовете са жълтеникави, сравнително едри, с дълги, задебелени към върха цветни дръжки, разположени поединично по върховете на стъблото и разклоненията му. Чашката е дълбоко разделена, с 5 линейни чашелистчета. Плодът е топчеста, тригнездна, разпуклива кутийка, с преградки по средата. Семената са многобройни, триръбести. Цъфти през юни-юли. Плодовете узряват през юли-август. Цялото растение е с неприятна миризма и горчив вкус.

 

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ:  В Европа, Средиземноморието, Балканския полуостров, Румъния. У нас се среща по сухите и тревисти места, понякога и като плевел из някой райони на страната ни, често в съседство с населени места.

 

ДРОГА: Семената

Подземните части на растението съдържат алкалоидите хармин, хармалин, хармакол. Цветовете и стъблата съдържат алкалоида пеганин. Кората съдържа до 2,20%, а дървесината – 1,06% алкалоиди. При фармакологични изследвания у нас на пеганина е установено, че той притежава антихолинестеразна активност, стимулира гладката мускулатура на матката и червата, увеличава количеството на отделената жлъчка, притежава бронхоспастично дйествие, оказва негативен инотропен ефект на сърцето и намалява кръвотока на коронарните съдове. Плодовете съдържат тлъсто масло.

 

ОСНОВНО ДЕЙСТВИЕ:  Като суровина в химико-фармацевтичната промишленост за получаване на алкалоида хармин, от който чрез бензилиране се получава бензилхармин, действащ върху гладката мускулатура на стомашно-чревния тракт, но с 4 пъти по-силно действие от папаверина. Бензилхарминът действа възбуждащо и върху двигателните и съдодвигателните центрове, поради което понижава и кръвното налягане почти така, както и папаверинът.

От семената може да се използва багрилното вещество, което боядисва в различни отенъци вълна, коприна и памук.

Народно инсектицидно растение. Отровно растение.

 

 

Изполвани източници:
„Нашите лекарствени растения” част II Д-р фарм. Нено Стоянов; София 1973.
Снимка: wikipedia