Информация за споразумението за обмен на информация между НЗОК и НОИ

Във връзка с подписаното на 24 февруари 2014г. споразумение между Националната здравноосигурителна каза (НЗОК) и Националния осигурителен ин... 2014-05-24T11:37:33+00:00 НЗОК

Информация за Споразумението за обмен на информация между НЗОК и НОИ.

 Във връзка с подписаното на 24 февруари 2014г. споразумение между Националната здравноосигурителна каза (НЗОК) и Националния осигурителен институт (НОИ), информираме лекарите, зъболекарите и лечебните заведения, сключили договор с НЗОК за оказване на извънболнична медицинска помощ, които желаят да ползват електронна услуга за проверка на упражнено право на пенсия от техни пациенти, за следното:

 Първо: Достъпът до електронната услуга ще се осъществява единствено чрез медицинския програмен продукт, който използват изпълнителите на извънболничната медицинска помощ, сключили договор с НЗОК. За улеснение на софтуерните разработчици, на Интернет страницата на НОИ (www.nssi.bg) в Рубрика „Е-услуги”, подрубрика „За разработчици на софтуер”, е публикувано описание на електронната услуга.

Второ: Лекарите, зъболекарите и лечебните заведения, сключили договор с НЗОК за оказване на извънболнична медицинска помощ, следва да подадат заявление-декларация в РЗОК, съгласно този образец. Подадените заявления се проверяват, обобщават и данните от тях ще постъпват ежеседмично от НЗОК към НОИ.

Трето: Изпълнителите на извънболнична медицинска помощ, сключили договор с НЗОК и подали заявлението-декларация, ще получат на заявения електронен адрес съобщение от НОИ, подписано с електронен подпис, което съдържа уникален код за достъп до електронната услуга.

Източник: www.nhif.bg
Снимка: Stockimages/www.freedigitalphotos.net