Кавказка скополия

Кавказка скополия

Scopolia Carniolica JACQ. Сем. Solanaceae – Картофови

 

ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Коренището е хоризонтално, пълзящо, възлесто, с дебели разклонения и с по-тънки коренчета. Стъблата са единични или по няколко заедно. Те са тревисти, цилиндрични, изправени, вилужно разклонени, до 80 см високи, често виолетово обагрени в долната си част. Листата са последователни, целокрайни, приосновните приседнали или с къси дръжки, овално-елипсовидни. Средните и горните стъблени листа са с дръжки, продълговато-яйцевидни, на върха заострени, сближени обикновено по два, до 15 см дълги. Листните дръжки са крилати, до 2 см дълги. Цветовете са поединични, увиснали на дълги дръжки, излизащи от пазвите на листата. Чашката е с 5 зъбчета, светлозелена. Венчето е звънчевидно, с 5 неясни зъбеца, тъмновиолетово отвън, жълтозелено отвътре. Плодът е многосеменна, почти топчеста кутийка. Семената са много дребни, бъбрековидни. Цъфти през април-май. Семената узряват през юни-юли. Цялото растение е отровно.

 

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ: В широколистните, главно буковите гори из влажните рохкави, богати на хумус почви в Украйна.

 

ДРОГА:Коренищата

Дрогата съдържа алкалоиди: коренищата и корените – до 0,6%, стъблата – 0,15-0,21%, листата – 0,12%-0,14%. Най-важният алкалоид в дрогата е хиосциаминът, който се съдържа около 0,4% в подземните части. Освен хиосциамин в по-малки количества се съдържа скополамин и скополетин

 

ОСНОВНО ДЕЙСТВИЕ: В химико-фармацевтичната промишленост за получаване на алкалоидите скополамин и атропин.

 

 

Изполвани източници:
„Нашите лекарствени растения” част II Д-р фарм. Нено Стоянов; София 1973.
Снимка: www.BioLib.de, commons wikimedia