Клокичка

Клокичка

Staphylea pinnata L. Сем. Staphyleaceae – Клокочкови

 

клокочка

 

ОПИСАНИЕ: Храстовидно растение или малко дръвче. Кората на стъблото е сива, а тази на клоните – маслиненозелена, като по-късно става кафява и лъскава, покрита с белезникави лещанки. Листата са снабдени с прилистници. Те са нечифтоперести, 5-7 продълговато-яйцевидни или елипсовидни, 5-9 см дълги, 3-4 см широки листчета, тъмнозелени отгоре, светлозелени отдолу, нежно напилени, срещуположни, с дълги дръжки. Цветовете са бели или жълтеникавобели, звънчести, с 5-листен венчевиден околцветник, двуполови, правилни, събрани по няколко в увиснали на дълги дръжки яйцевидни или гроздовидни съцветия. Чашката е опадваща, съставена от 5 чашелистчета. Венчето е 5-листно, тичинките са също 5. Яйчниците са 2-3 гнездни. Цъфти през април-юни, след разлистването, в продължение на 12-20 дни. Плодовете са мехурестоподобни, със зеленикава, кожесто-ципеста, приличаща на мехунка обвивка, с по едно, рядко 2 кафяви блестящи, с крушовидна форма и паничковидна основа семена. Узряват през септември-октомври, като се задържат на растението още продължително време. Цъфти и плодоноси ежегодно. Отличава се с бавния си растеж.

 

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ: В Средна и Южна Европа, Балканския полуостров и др. У нас се среща като подлес из храсталаците и храсталаците и смесените широколистни гори, из сенчестите каменливи и скалисти места, поединично или на малки групи – в предпланинския и долната част на планинския пояс в цялата страна, до 1000 м надморска височина.

 

ДРОГА: Семената

В пресните ядки е установено, че съдържат мазнини – 13,2%, безазотни екстрактивни вещества (главно скорбяла) – 13,5%; белтъчини-4,88%, киселини – 0,8%, витамин С – 3,6%, дъбилни вещества – 0,86%, целулоза – 0,63%, минерални соли – 0,39%.

 

ОСНОВНО ДЕЙСТВИЕ: Според народно поверие недоразуменията и раздорите в едно семейство могат да престанат, ако се пие отвара от семената на растението. Тлъстото масло се употребява в народната медицина като слабо пургативно средство. Семената се използват за посевен материал. Получаваното от тях тлъсто масло може да се използва за технически цели.

 

 

Изполвани източници:
„Нашите лекарствени растения” част II Д-р фарм. Нено Стоянов; София 1973.
Снимка: uk.wikipedia