Комбинация от лекарства може да спре развитието на рака на кожата

Тези проучвания показват, че лечението на раковите заболявания може да поеме в съвсем различна посока от досегашната, при която се ..... 2015-06-22T13:34:43+00:00 Здравни Новини

Две нови лекарства са дали положителен ефект при повлияването на меланома при 60 % от изследваните пациенти с напреднал рак на кожата.

 

Комбинацията от ипилимумаб и ниволумаб е тествана върху 945 пациенти и е установено, че предотвратява развитието на раковото заболяване в 58% от случаите. Смъртност сред изследваните пациенти не е била регистрирана при провеждането на проучването.

 

Меланомата е един от най-тежките разновидности рак на кожата.

 

Ниволумаб и ипилимумаб са моноклонални антитела, които блокират две различни имунни точки ─ PD-1 и CTLA-4, съответно. И двете лекарства, наричани най-често инхибитори, увеличават възможността на имунната система да се бори с рака.

 

Доказано е, че тези две лекарства увеличават преживяемостта при пациенти с меланома или рак на белите дробове. И двете лекарства са одобрени от Американската агенция по лекарствата и храните за употреба при меланома, която не може да се отстрани хирургично или при наличието на метастази, които не се повлияват повече от други лекарства.

 

Според учените, при всеки пациент избора на лекарство ще е строго индивидуално, тъй като при едни пациенти ще помогне комбинацията от двете лекарства, а при други едно от двете.

 

Тези проучвания показват, че лечението на раковите заболявания може да поеме в съвсем различна посока от досегашната, при която се залага на химио и лъчетерапия. Новата посока в  лечението на раковите заболявания ще бъде поета от имунотерапията и стимулирането на имунната система.

 

 

 

Източник: http://www.paneuropeannetworks.com/
Източник снимка: www.pixabay.com