КОНТУЗНИ РАНИ

Получават се при механично въздействие (удар) върху дадена част от тялото.

 

 

КОНТУЗНИ РАНИПланински очеболец (Potentilla erecta) –  контузната рана се подобрява и оздравява сравнително бързо с компреси или локални бани при използване на отвара от коренища. Процедурите се правят 1-2-3 пъти на ден според размера на увредената кожна площ.

 

 

 

 

КОНТУЗНИ РАНИТеснолист жиловлек (Plantago lanceolata) –  този вид жиловлек се използва за налагане на лапи от смачкани на каша свежи листа 1-2 пъти на ден.