Левзея

Левзея

Leuzea carthamoides D.C. (Rhaponticum carthamoides)               Сем. Asteraceae – Сложноцветни

 

ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение с хоризонтално разклонено коренище със специфична миризма и многобройни твърди корени. Стеблата изправени, 50-180 см високи, наребрени кухи, паяжинести влакнести. Листата последователни пересто наделени, дяловете яйцевидно ланцетни, долните листа на дръжки, горните приседнали. Кошничките единични на върха на стеблото, 4-8 см в диаметър: обвивните листчета яйцевидни кафяви влакнести, подвити назад. Цветовете тръбести двуполови виолетоворозови. Плодосемката елипсовидно клиновидна ръбеста кафява на върха с къси шипчета. Цъфти юли-август.

 

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ: Расте из алпийските ливади и тундрови храсталаци из горски поляни в иглолистни гори, край потоци. Разпространено в Южен Сибир и Източен Казахстан. Успешно култивирано у нас.

 

ДРОГА: Събираните през есента, почистени, нарязани и изсушени при обикновена температура корени и коренища на растението. Дрогата притежава тъмнокафяв цвят, слаба специфична миризма и сладък смолист вкус.

 

ОСНОВНО ДЕЙСТВИЕ: Стимулиращо.

В народната медицина левзеята се използва като тонизиращо средство при преумора и при обща отпадналост след прекарани заболявания.

 

 

Изполвани източници:
„Съвременна фитотерапия” Д-р Веселин Петков; София 1982.
Снимка:commons.wikimedia