Лула

Лула

Narcissus pseudonarcissus L. Сем. Amaryllidaceae – Кокичеви

 

лъжлив нарцис, жълт нарцис

 

ОПИСАНИЕ: Многогодишно луковично растение. Луковицата е едра, яйцевидна, до 4 см в диаметър, покрита с тъмнокафяви, ципести стари листа. Стъблото е до 40 см високо, леко сплескано. Листата са 4-6, приосновни, почти еднакви по височина със стъблото, линейни тъпи, леко набраздени, с ясно изразена средна жилка откъм долната страна. Връхният влагалищен ципест лист е до 5 см дълъг. Цветът е наведен, единичен. Околоцветните листчета са 2-4 см дълги, широколанцетни до удължено-яйцевидни, светложълти разперени. Коронката е яйченожълто обагрена, доста едра, дълбоко звънчеста почти равна на околоцветните листчета, по ръба вълнисто изрязана. Стълбчето е 4-5 мм по-дълго от тичинките. Плодът е кутийка. Цъфти през март – май.

 

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ: Западната част на Средиземноморието, Англия, Белгия и др. Среща се подивяло на различни места в Средна Европа. У нас се култивира нашироко из градините в много сортове, отличаващи се един от друг главно по големината на цветовете, формата и окраската на перигонните листа, времето  на цъфтеж и др.

 

ДРОГА: Цъфтящата надземна част

Цветовете съдържат етерично масло. Надземната част съдържа фенантреновия алкалоид нарцисин, инулин, танини, горчиви вещества и др. Листата съдържат сцилиин, фитостерин, восъци, тлъсто масло, кверцетин и каротиноиди.

 

ОСНОВНО ДЕЙСТВИЕ: В народната медицина при бронхит, бронхиален катар, астма, магарешка кашлица, диария, повръщане и др. в алкохолен извлек само по предписание и под контрол на лекар. В по-големи дози растението е отровно, като предизвиква повръщане.

Етеричното масло намира приложение в парфюмерийната промишленост. Растението се счита за отровно и за едрия рогат добитък, свинете и козите.

 

 

Изполвани източници:
„Нашите лекарствени растения” част II Д-р фарм. Нено Стоянов; София 1973.
Снимка: commons wikimedia