Мак

Мак

Papaver somniferum L.  Сем. Papaveraceae – Макови

 

питомен мак, сънотворен мак

 

ОПИСАНИЕ: Едногодишно тревисто растение. Кореновата система е сравнително слабо развита, като по-голямата част от нея е разположена плитко, в горния слой, на дълбочина до 25-30 см. Стъблото е до 1,5 м високо, изправено, кръгло, голо, просто или разклонено, по-гъсто или по-рядко облистено, със сивосинкав налеп. Приосновните листа са широколанцентни, спирално разположени, до 30 см дълги, с къси дръжки. Стъблените листа са последователни, приседнали, обхващащи стъблото, удължено-яйцевидни или неравно наделени, възкожести, назъбени, голи, обикновено синьозелени. Плодната кутийка  е сферична или бъчвовидна, многогнездна, многосеменна, стеснена в основата си. Тичинките са бели, жълти или виолетови, с удебелени към върха дръжки, с бледожълти прашници. Цъфти през май-юни, а плодните кутийки узряват през юни-август. Цялото растение е отровно с изключение на зрелите семена. Светлолюбиво растение.

 

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ: Древно културно растение. Растението е разпространено нашироко почти само в северното полукълбо. В нашата страна растението също се култивира от 130 години, но количествата и площите съвсем не са достатъчни да задоволят бързорастящите  изисквания на нашата химико-фарнацевтична промишленост.

 

ДРОГА: Плодните макови кутийки, маково семе.

Млечния сок съдържа най-важния алкалоид морфин, които се образува на 30-35 ден след поникването на растението. Оттогава неговото количество постепенно нараства и достига своя максимум във фаза узряването на семената. Опиумът е сложна смес, която съдържа алкалоиди, белтъчини, смоли, каучук, въглехидрати, минерални соли, вода и други вещества. В свободно състояние е установен почти само наркотинът.

 

ОСНОВНО ДЕЙСТВИЕ: Фармакологичното действие на опиума се дължи на морфина, който при употреба в малки дози предизвиква подтискане на кората на главния мозък и центровете на продълговатия мозък и се използва като упойващо средство при тежки операции. Морфинът в малки дози също успокоява болките, действа на кашлицата и понижава обмяната на веществата в организма. От другите алкалоиди, намиращи се в опиума, фармакологичното действие е приблизително следното:

Папаверинът има спазмолитично действие, като премахва болезнените спазми на храносмилателната система

Наркотинът  възбужда центъра на дишането

Кодейнът действа главно като успокоително средство върху центъра на кашлицата

 

 

Изполвани източници:
„Нашите лекарствени растения” част II Д-р фарм. Нено Стоянов; София 1973.
Снимка: www.BioLib.de, commons wikimedia