Малък зимзелен

Малък зимзелен

Vinca minor L. Сем. Apocynaceae – Тойонови

 

ОПИСАНИЕ: Вечнозелено многогодишно тревисто растение. Стъблата са дълги до 60 см, разклонени още в основата. Цветоносните стъбла са изправени, а стерилните обикновено са стелещи се, често вкореняващи се по възлите. Листата са срещуположни, целокрайни, продълговато-елипсовидни, блестящи, кожести, с къси дръжчици, съвсем голи по ръбовете. Цветовете са сравнително едри, излизащи поединично от пазвите на листата, прикрепени на дълги дръжки. Чашката е 5-листна, дребна, зелена, сраснала в основата. Венчето е 5-листно, сраснало до половината в тясна тръбица, а горе разперено и изглежда като отрязано. Тичинките са 5. Плодникът е образуван от 2 плодолиста с 2 горни самостоятелни яйчника. Плодът е удължен във форма на чушка, съставен от външно оформени 2 самостоятелни части, всяка от тях с многобройни, гладки семена. Цъфти към края на пролетта, а понякога и през есента. Диворастящото растение почти не образува у нас плодове и семена.

 

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ: Произхожда то Западна Европа. У нас се среща повече като културно растение из градините, гробищата и др., но се е разпространило и като подивяло. Съществуват и диворастящи находища из нашите разсветлени, усойни, сенчести и влажни места с преобладаващи букови, габърови и лескови насаждения, от 55 до 745 м надморска височина.

 

ДРОГА: Цъфтящата надземна част на растението.

Съдържа около 0,30-0,40% алкалоиди, главният алкалоид от които е винкаминът. Изолирани са редица алкалоиди: винкамидин, виноксин, винцин, винцезин, ебурнамин и др. От проведените изследвания у нас върху нашата дрога е установено, че съдържащите се в нея алкалоиди, особено винкаминтъ, понижават повишеното кръвно налягане. Това действие на дрогата е подобно на алкалоида резерпин от тропическия вид Rauwolfia serpentina. Установено е също, че дрогата от растението освен като хипотензивно действа и като хемостатично средство при кръвоизливи от носа, като затягащо средство при диарии, при възпаление на устната кухина и на гърлото.

 

ОСНОВНО ДЕЙСТВИЕ: Като суровина на химико-фармацевтичната ни промишленост.

 

 

Изполвани източници:
„Нашите лекарствени растения” част II Д-р фарм. Нено Стоянов; София 1973.
Снимка:commons wikimedia