Маслина

Маслина

Olea europaea L.  Сем.Oleaceae – Маслинови

 

ОПИСАНИЕ: Вечно зелено дърво, до 15 м високо, кората сива до сивочерна, напукана; младите клонки сиви, с люспички. Листата почи приседнали, срещуположни, ланцетни до обратно яйцевидни, цели, кожести, отгоре голи, тъмно сиво зелени, отдолу светлозелени, дребнолюспести. Цветовете двуполови или полигамни, в многоцветни странични или връхни гроздовидни или щитовидни съцветия. Чашката и венчето 4-делни. Плодът елипсовиден до почти кълбест, костилков, със сочна средна и камениста твърда вътрешна част, незрелия зелен, зрелия черен, кафявозелен или възбял. Цъфти април-май.

 

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ: Диворастящата маслина се среща в Средиземноморието и Югозападна Азия. Маслината е успешно култивирана и у нас.

 

ДРОГА: Напълно узрелите плодове, освободени от семената и подложени на студено пресуване за получаване на доброкачествено масло. Маслинено масло може да се получи и при горещо пресоване, което е по-долнокачествено и притежава специфична миризма.

 

ОСНОВНО ДЕЙСТВИЕ: Маслото – стимулира отделянето на жлъчен сок; листата – хипотензивно, коронародилатиращо, антиаритмично.

Маслиненото масло е добро средство за изтласкване на жлъчката, особено при жлъчнокаменна болест. Маслиненото масло е леко действащо и недразнещо очистително средство и може да облекчи състоянието при кървящи хемороиди.

Препоръчва се и при възпалителни заболявания на стомаха и червата, а също така и при отравяния с течности, предизвикващи изгаряния на стомашната и чревната лигавица.

Маслиненото масло е добро омекчаващо средство за външно приложение при образували твърди кори язви – прилагат се компреси от затоплено маслинено масло.

За изхвърляне на жлъчни камъни – 60 мл маслинено масло.

 

 

Изполвани източници:
„Съвременна фитотерапия” Д-р Веселин Петков; София 1982.
Снимка:commons.wikimedia