МИЛИУМ НА ЛИЦЕТО

Бели точки. 

Фитотретирането се предприема след отварянето на образуванията с дезинфектирана игла. Провежда се локално прилагане на:

 

 

МИЛИУМ НА ЛИЦЕТОЖълт кантарион  (Hypericum perforatum) – правят се ежедневни намазвания със масло от жълт кантарион.