МЛЕЧНИЦА

Млечницата се предизвиква от гъбичката Кандида албиканс (Candida albicans), която се развива по лигавицата на устната кухина предизвиквайки гъбично възпаление. Среща се предимно у новородени поради недоразвитие на имунната система,както и у възрастни пациенти с имунен дефицит-след химиотерапия, пациенти със СПИН, и други имунодефицитни състояния.

 

 

МЛЕЧНИЦАМорков (Daucus carota) – устната кухина се плакне с морковен сок. Ако малки деца страдат от млечница, лигавицата в устата се намазва също със сок от моркови.