Мочурно прозориче

Мочурно прозориче

Potentilla palustris L. Сем. Rosaceae – Розоцветни

 

блатен очеболец, блатно прозориче

 

ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Стъблото е до 60 см високо. Често коренищата са вдървенели. Те се вкореняват във възлите и дават стерилни или цветоносни прави или полягащи стъбла. Долните листа са нечифтоперести, с дълги дръжки, с 5 или 7 листчета. Горните стъблени листа са с къси дръжки и с по 3 листчета. Листчетата са седящи, продълговати, напилени, тъмнозелени отгоре, сивоокосмени отдолу. Цветовете са малко на брой. Те са тъмночервени, събрани в рехаво съцветие. Чашката и външната чашка са с по 5 листчета, които са прикрепени към изпъкнало цветно ложе. Външният кръг е с по-дребни листчета. Вътрешните листчета са по-едри и от горната си страна са тъмночервени. Венчелистчетата са също тъмночервени, по-къси от чашката. Плодът е сух. Цъфти през юни-юли.

 

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ: В Северна Европа (Исландия, Гренландия, Скандинавия), Балканския полуостров, Монголия, Япония. У нас се среща по влажните и мочурливи места в Родопите и  другаде.

 

ДРОГА: Цялото растение – коренището и надземната част

Цялото растение съдържа значителни количества дъбилни вещества.

 

ОСНОВНО ДЕЙСТВИЕ: В народната медицина като затягащо и кръвоспиращо средство.

Декоративно растение за влажните места из парковете, около водните басейни и др.

 

 

Изполвани източници:
„Нашите лекарствени растения” част II Д-р фарм. Нено Стоянов; София 1973.
Снимка:wikipedia