Надзорният съвет утвърди бюджетите на лечебните заведения за болнична медицинска помощ за м. април

На свое заседание на 4 април т.г. Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НС на НЗОК) утвърди стойностите на дейностите за бол... 2014-05-16T17:16:44+00:00 НЗОК

На свое заседание на 4 април т.г. Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НС на НЗОК) утвърди стойностите на дейностите за болнична медицинска помощ за м. април 2014 г. към договорите с лечебните заведения.
Стойностите по лечебни заведения са формирани съобразно предложенията на районните здравноосигурителни каси (РЗОК), като са отразени актуалните обстоятелства към момента.

      В изготвеното първоначално разпределение на утвърдените от НС на НЗОК годишни общи стойности на разходите бяха включени и заявените нови дейности на лечебните заведения, за които те очакваха разрешение. За част от тези дейности някои лечебни заведения все още не са получили разрешителни или са получили отказ за извършването им. Средствата, предвидени за тях, се прехвърлят за други дейности или за следващия месец.

Източник: www.nhif.bg
Снимка: Patpitchaya/www.freedigitalphotos.net