НЗОК е готова с конкретни предложения за подобряване на целесъобразността на разходването на финансови средства за болнична помощ

Във връзка с параграф 8 от ЗБНЗОК за 2014 г. и приетите от Министерския съвет Краткосрочни мерки за оптимизиране функционирането и под .... 2014-07-13T14:33:59+00:00 НЗОК

Във връзка с параграф 8 от ЗБНЗОК за 2014 г. и приетите от Министерския съвет краткосрочни мерки за оптимизиране функционирането и подобрение на контрола на здравната система, със заповед на управителя на институцията, е създадена работна група, която до 14 юни т.г. изготви предложения за изменения на диагностично-лечебните алгоритми на клиничните пътеки (КП) в болничната помощ, представляващи неразделна част от НРД за медицинските дейности.

 

Целта е – от една страна, да не бъдат допускани необосновани хоспитализации по КП, като в зависимост от обема и сложността на необходимите медицински процедури, заложени в КП, някои от тях – при възможност, да бъдат изведени в извънболничната помощ, където би могло да бъде постигната лечебната цел. Това – от друга страна, ще доведе до подобряване на целесъобразността на разходваните финансови средства за болнична помощ.

 

С изготвените предложения са запознати националните консултанти по всички специалности и официално са поискани техните становища за възможностите да се оптимизират пакетите дейности, разписани в Наредба №40.

 

 

 

Източник: http://www.nhif.bg
Източник снимка: adamr/freedigitalphotos.net