НЗОК е дала указание за избор на заместител на Ривотрил, поради изключването му от позитивния лекарствен списък

В Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е постъпило писмо от фирма Рош България ЕООД, с което уведомява за изключване от При .... 2015-02-16T18:39:11+00:00 НЗОК

В Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е постъпило писмо от фирма Рош България ЕООД, с което уведомява за изключване от Приложение №1 и Приложение №2 на Позитивния лекарствен списък (ПЛС) на лекарствените продукти Rivotril tabl. 2 mg х 30 и Rivotril tabl. 0,5 mg х 50.

 

Приложените решения влизат в сила от 06.02.2015 г. и се очаква да бъдат отразени в ПЛС с актуализация от 16.02.2015 г.

 

За да не бъде прекъснато лечението на пациентите, НЗОК е дала указания на Районните здравноосигурителни каси да уведомят договорните партньори и ЗОЛ, които са започнали терапевтичен курс с Rivotril tabl. 2 mg х 30 и Rivotril tabl. 0,5 mg х 50, да се обърнат към лекуващия лекар за терапевтична алтернатива, съобразно наличните в ПЛС лекарствени продукти.

 

 

Източник: http://www.nhif.bg
Източник снимка: www.pixabay.com