НЗОК е дала указания на РЗОК във връзка с терапията на пациентите, които се лекуват с Рисполепт

В Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е постъпило писмо от фирма Джонсън & Джонсън България ЕООД, съгласно което от Приложение 1 .... 2015-02-09T11:01:32+00:00 НЗОК

В Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е постъпило писмо от фирма Джонсън & Джонсън България ЕООД, съгласно което от Приложение 1 на Позитивен лекарствен списък се изключва лекарствения продукт RISPOLEPT oral solution 1mg/ml 30 ml x 1, с INN Risperidone и код НЗОК NF 372. Във връзка с това НЗОК спира заплащането му в сила от 01.02.2015 г.

 

За да не бъде прекъснато лечението на пациентите, които получават този лекарствен продукт, НЗОК е уведомила Районните здравноосигурителни каси да извършат следното:

 

При поредното месечно издаване на рецептурна бланка, личният лекар да насочи здравноосигурените лица към лекуващия психиатър за предлагане на терапевтична алтернатива на RISPOLEPT oral solution 1mg/ml 30 ml x 1, съобразно наличните в Приложение 1 на Позитивния Лекарствен Списък лекарствени продукти с INN Risperidone;

 

Да не се заверяват в РЗОК нови протоколи за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК за RISPOLEPT oral solution 1mg/ml 30 ml x 1с код НЗОК NF 372, а действащите протоколи за посочения лекарствен продукт да бъдат анулирани;

 

Издадените рецепти преди 01.02.2015г. да се използват в срока им на валидност до 15.02.2015 г.

 

 

Източник: http://www.nhif.bg
Източник снимка: www.pixabay.com