НЗОК изплаща разликата в потребителската такса за пенсионерите

Националната здравноосигурителна каса /НЗОК/ изплаща на изпълнителите в извънболнична медицинска и дентална помощ разликата в потребителската 2014-05-24T11:30:55+00:00 НЗОК

Националната здравноосигурителна каса /НЗОК/ изплаща на изпълнителите в  извънболнична медицинска и дентална помощ разликата в потребителската такса за пенсионерите. Средствата са трансфер от бюджета на Министерството на здравеопазването по ред, определен в Закона за бюджета на НЗОК за съответната година  и са постъпили в НЗОК на 12.03.2014 г. след 10,30 часа.

Днес, 13.04.2014 г., РЗОК подготвят и изпращат платежни нареждания към изпълнителите на извънболнична помощ  чрез търговските банки към системата за бюджетно разплащане СЕБРА.

С информацията е запознат Надзорният съвет на НЗОК на днешното си заседание.

От 07.01.2014 г. лицата, които са упражнили правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст, заплащат за всяко посещение при общопрактикуващия лекар, при лекаря специалист и при лекаря по дентална медицина потребителска такса от един 1 лв., освен ако не са освободени от нея по чл. 37, ал. 4 от Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/. Промените бяха регламентирани в Постановление № 312 от 27 декември 2013 г. за изменение и допълнение на Постановление № 193 на Министерския съвет от 2012 г. за определяне размера на сумите, заплащани от здравноосигурените лица за посещение при лекар, лекар по дентална медицина и за болнично лечение (обн., ДВ, бр. 68 от 2012 г.; изм., бр. 75 от 2012 г.) , публикувано в брой  2/07.01.2014 г. на Държавен вестник.

Потребителската такса, дължима при лечение в болнични заведения, остана 5,80 лева и е задължителна както за пенсионери по възраст и осигурителен стаж, така и за останалите здравноосигурени, ако не са освободени от заплащането й.

 

Източник: www.nhif.bg
Снимка: Ambro/www.freedigitalphotos.net