НЗОК предприема всички законови мерки за осигуряване на адекватно медицинско обслужване на гражданите

За 2013 г., според Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (ЗБНЗОК), средствата за болнична медицинска помощ са... 2014-05-25T22:46:35+00:00 НЗОК

За 2013 г., според Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (ЗБНЗОК), средствата за болнична медицинска помощ са 1 189 500 хил. лв. и за лекарства за онкоболни – 90 000 000 лв.

За 2014 г., според ЗБНЗОК, средствата за болнична помощ са 1 169 000 хил. лв. и 145 000 000 лв. за лекарства за онкоболни.

 Спазени са изискванията на параграф 8 и на параграф 12 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2014 г. (в сила от 01.01.2014 г.,Обн. ДВ. бр.106 от 10 декември 2013г.).

Средствата за болнична помощ за 2014 г. по клинични пътеки са разпределени за 12 месеца, а не за 10, както беше през 2013 г. Болниците няма да имат нулеви месеци в края на годината, както бяха разпределени бюджетите им през 2013 г.

От оперативния резерв, след доплащане на дейност за месеците октомври и ноември 2013 г., остават 56 000 000 лв. и 80 000 000 лв. от параграф 8 на ЗБНЗОК за 2014 г., т.е. НЗОК разполага с резерв от 136 000 000 лв.

Според Правилата за разпределение на средствата за болнична медицинска помощ за 2014 г., приети от Надзорния съвет на институцията, се дава възможност на ръководствата на болниците по-свободно да оперират със средствата в рамките на тримесечието и освен това се дава по-голяма независимост на районните здравноосигурителни каси (РЗОК).

Освен посочените суми НЗОК не разполага с друг резерв. 1млр. 413 млн. лв. от събраните през годините вноски на здравноосигурените лица са национализирани през 2010 г. и до момента не се знае за какво са употребени от предишните управляващи.

Според ЗБНЗОК за 2011 г. е извършен трансфер от НЗОК към Министерството на здравеопазването (МЗ) в размер на 340 000 000 лв.

 Според ЗБНЗОК за 2012 г. е извършен трансфер от НЗОК към МЗ в размер на 100 000 000 лв. След решение на Конституционния съд /КС/, от МЗ към НЗОК бяха възстановени 48 млн лв.

Единственото, на което може да разчита НЗОК, е по-висока събираемост на здравните вноски от страна на НАП и добросъвестното отношение на ЗОЛ.

Източник: www.nhif.bg
Снимка: Twobee/www.freedigitalphotos.net