НЗОК сключи договор с 11 нови лечебни заведения. Още 3 очакват разрешение за дейност

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) приключи процеса на договаряне с лечебните заведения в страната за дейността им по Националния 2014-05-24T11:29:50+00:00 НЗОК

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) приключи процеса на договаряне с лечебните заведения в страната за дейността им по Националния рамков договор за медицински дейности през 2014 г.

Към броя на клиничните пътеки (18 374), клиничните процедури и процедури (477) и 200 високоспециализирани медицински дейности, по които са работили лечебните заведения през миналата година, се прибавят и договорени допълнителни дейности за 2014 г.

Досегашните договорни партньори на НЗОК са заявили общо нови за тях 811 дейности, като от тях 626 вече са договорени, а за останалите 185 се очаква разрешение за дейност.

Лечебните заведения са заявили 88 нови за съответния регион на РЗОК дейности, като 53 вече са договорени, а за 35 се очаква разрешение за дейност. Най-много нови за тях дейности са заявили РЗОК-Стара Загора, РЗОК-Видин, РЗОК-Велико Търново и РЗОК-Перник. Само РЗОК-Търговище не е заявила нова за нея дейност през настоящата година.

През тази година 14 нови лечебни заведения, изпълнители на болнична помощ, са подали заявления за сключване на договор с НЗОК. 11 от тях вече са сключили договори, а три очакват всеки момент разрешение за осъществяване на болнична дейност от министъра на здравеопазването. Новите лечебни заведения са регистрирали 184 нови клинични пътеки.

Източник: www.nhif.bg
Снимка: Apples-Eyes-Studio/www.freedigitalphotos.net