Нов вид бактерия може да помогне с борбата с радиоактивните отпадъци

Новооткрит вид бактерия, която използва уран вместо кислород, за да диша може да се използва за премахване на замърсяването причинено ... 2015-07-14T09:54:47+00:00 Здравни Новини

Новооткрит вид бактерия, която използва уран вместо кислород, за да диша може да се използва за премахване на замърсяването причинено от радиоактивният уран,  според проучване, проведено от изследователи от университета Рутгерс.

 

Бактерията взаимодейства с урановите съединения във водата и го неутрализира. По този начин уранът не може да се разтваря в подпочвените води и следователно не може да замърси питейната вода.

 

Изглежда природата може би ни е осигурила начин за справяне с радиоактивното замърсяване причинено от ядрената промишленост.

 

Учените не са установили точно начина, по който тези бактерии са започнали да използват уран за да дишат, но предполагат, че са придобили тази способност от друг вид бактерии. Учените са изразили надежда, че бактериите могат да се използват за преодоляване на локалните еко катастрофи причинени от ядрената индустрия по света.

 

Използването на уран при процеса на дишане е по-скоро рядкост в микробния свят. Повечето примери за бактерии, които могат да дишат уран не използват кислород, а използват най-често съединения на основата на метали – обикновено различни форми на твърдо желязо. Учените са били свидетели на намаляващи концентрации на уран в подземните води при наличието на бактерии , които използват железни съединения за да дишат.

 

 

Източник:www.naturalnewstoday.com
Източник снимка: www.pixabay.com