От 15 август т.г. се променят образците на някои документи на НЗОК

На 15 август 2014 г. в ДВ, бр. 68 е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпу.. 2014-08-23T15:16:59+00:00 НЗОК

На 15 август 2014 г. в ДВ, бр. 68 е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти (Наредбата). Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й.

 

С посочената Наредба са направени изменения в образците на следните документи:
1. „ Рецептурна бланка МЗ-НЗОК № 5 “;
2. „ Рецептурна бланка МЗ-НЗОК №5А“;
3. „ Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК;
4. „ Решение на онкологичния комитет по химиотерапия“.

 

Промените в софтуерните програми, отпечатващи цитираните документи, следва да бъдат извършени до 31 август т.г.

 

Фабрично отпечатаните рецептурни бланки могат да се използват до изчерпване на наличните количества.
Издадените рецептурни бланки (в стария формат) могат да се приемат и отчитат от аптеките до изтичане на техния срок на валидност. В този случай магистър фармацевтът следва да вписва на ръка „УИН на отпускащия магистър фармацевт“.

 

Всички издадени до 30 септември 2014г. от експертните комисии на съответните болнични лечебни заведения нови „Протоколи за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК“ – по стария образец, следва да се заверяват от РЗОК.
При отпускане на лекарства по протоколи, издадени по стария образец, магистър фармацевтът следва да вписва на ръка „УИН на отпускащия магистър фармацевт“.

 

Болничните лечебни заведения, издаващи протоколи за лекарства за злокачествени заболявания, заплащани от НЗОК извън стойността на клиничната пътека, са уведомени за въвеждането и влизането в сила на новия образец – „ Решение на онкологичния комитет по химиотерапия“, чрез районните здравноосигурителни каси.

 

Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти е публикувана и на интернет страницата на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), в рубрика „Лекарства“/“Нормативна база“. Публикувани са и образците на променените документи.

 

Националната здравноосигурителна каса е изпратила и писма с уведомяване за настъпилите промени до Българския фармацевтичен съюз, Българския лекарски съюз и Българския зъболекарски съюз.

 

 

Източник: http://www.nhif.bg/
Източник снимка: adamr/freedigitalphotos.net