ПЕРИОДОНТИТ

Това е възпаление на тъканите задържащи зъба в костната алвеола. Наблюдава се постоянна, спонтанна, локализирана болка. Болката се усилва през нощта.

 

 

ПЕРИОДОНТИТЧесън (Allium sativum) – при периодонтити успешно се прилага лечение с чесън.