Петлюва опашка

Петлюва опашка

Lathyrus vernus L. Сем. Leguminosae – Бобови

 

диво шекерче, пролетно секирче, свилинец, секирка, шекерче

 

ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Коренището е дълго, разклонено. От него всяка пролет израстват най-напред листа, след което се появяват стъблата. Стъблата са ръбести, до 50 см високи, изправени. Листата са с 2-4 см високи, изправени. Листната дръжка завършва с осилче. Листата са с 2-4 двойки овално-ланцетни листчета с по 2 яйцевидно-ланцетни прилистника в основата на общата листна дръжка. Цветовете са отначало пурпурни, а по-късно добиват синкав оттенък. Събрани са по 7-12 в редкоцветни гроздовидни съцветия. Дръжката на съцветието е по-дълго от съответния пазвен лист. Цветната дръжка, чашката и плодът са голи. Зъбците на чашката са нееднакви помежду си. Плодовете са  линейни, гладки, отстрани сплеснати, а след прецъфтяване и изсушаване стават синкави. Цъфти през април – май.

 

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ: В цяла Европа. У нас се среща из храсталаците и горите на Стара Планина, в североизточната част на страната.

 

ДРОГА: Стръковете и семената

В надземните части са намерени следните вещества: протеини – 20,5%, мазнини – 1,9%, целулоза – 30,4%, екстрактивни вещества – 40,1%, пепел – 6,92%.

 

ОСНОВНО ДЕЙСТВИЕ:

При употреба на семената са установени случаи на прояви на нервно разстройство.

Използва се като фуражно растение.

Медоносно растение.

 

 

Изполвани източници:
„Нашите лекарствени растения” част II Д-р фарм. Нено Стоянов; София 1973.
Снимка:en.wikipedia