Подкожна инжекция при рак на гърдата

Нова, подкожна форма на приложение, ще има едно от най-широко прилаганите си лекарства за лечение на рак на гърдата. Лекарството отбелязва 2014-09-18T12:58:19+00:00 Здравни Новини

Нова, подкожна форма на приложение, ще има едно от най-широко прилаганите си лекарства за лечение на рак на гърдата. Лекарството отбелязва голям напредък в терапията във всички стадии на болестта.

 

За последните 15 г. то е било приложено при над 1,3 млн. пациенти по света. 1 г. адювантна терапия (лечение, което се прилага след операция за отстраняване на тумора) при рак в ранен стадий цели излекуване, а при метастазирало заболяване – удължава значително живота на пациентите.

 

Подкожната форма на лекарството е подходяща за пациенти с определен вид агресивен рак на гърдата и е алтернатива на вече утвърдената стандартна интравенозна терапия, като позитивите за пациента са по-добро качество на живот, комфорт и удобно приложение. Методът на приложение е по-малко инвазивен и по-щадящ за болните.

 

А с него се редуцират и общите разходи за лечение – освобождава се медицински ресурс и се оптимизира дейността в онкологичните клиники. Приложението на подкожната форма става за по-кратко време – 2 до 5 минути, в сравнение с вливането във вената, което обикновено отнема няколко часа. 9 от 10 запитани пациенти предпочитат да им бъде приложена подкожна инжекция, сочат проучванията.

 

 

 

Източник: www.standartnews.com
Източник снимка: www.pixabay.com