Полско птиче просо

Полско птиче просо

Lithospermium arvense L. Сем. Boraginaceae – Грапаволистни

 

бабино вретенце, врабчево семе, ливадно птиче просо, полско врабчово семе

 

ОПИСАНИЕ: Едногодишно или двугодишно растение. Коренът е вретеновиден, разклонен. Стъблото е 15-40 см високо, изправено, при основата си разклонено, с почти прилегнали власинки, сравнително рядко облистено. Долните листа са удължено-овални, с дръжки. Горните листа са ланцетни, заострени, приседнали. Цветовете са белезникави, по-рядко синкави, стоящи на къси дръжчици и събрани в съцветия с малко цветове, които при узряането на семената стават рехави. Чашката е дълбоко 5-делна. Внчето е фуниевидно. Венечната тръбица е дълга колкото чашката. Плодчетата са сиви, матови, набръчкани, много твърди орехчета. Всяко орехче е яйцевидно, тристенно, към върха удължено и стеснено, разширено в основата, с голямо триъгълно пъпче, с 2 точки в средата. Цъфти през пролетта и лятото.

 

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ: Европейската част на Русия, Балканския полуостров, Мала Азия, Иран, Япония, Китай, Индия. У нас се среща из тревистите места и храсталаците, изоставените необработените площи, като плевел из нивите и другаде в цялата страна до 1300 м надморска височина.

 

ДРОГА: Надземните части и корените

Семената съдържат до 21% тлъсто масло, което се прилага в лаково-бояджийската промишленост. Корените съдържат ситостерин, червеното багрилно вещество литоспермин, близък по състав до алкинина. Листата и стръковете съдържат алкалоида циноглосин, миристинова и лауринова киселина, рамноза и глюкоза. Съдържат витамин С и други още неуточнени съставки.

 

ОСНОВНО ДЕЙСТВИЕ: В нашата народна медицина цялото растение се употребява против неволно напикаване у децата, но само по предписание и под контрол на лекаря.

 

 

Изполвани източници:
„Нашите лекарствени растения” част II Д-р фарм. Нено Стоянов; София 1973.
Снимка:biolib.de; es. wikimedia