Правилото да се изплаща отчетена дейност над стойността на прогнозния бюджет след проверка се отнася за всички ЛЗ за БМП

Във връзка с репортажи, излъчени по електронните медии, в които лекари от МБАЛ за женско здраве - „Надежда“ ООД в София, изразяват опасенията си, че няма 2014-05-30T07:56:06+00:00 НЗОК

Във връзка с репортажи, излъчени по електронните медии, в които лекари от МБАЛ за женско здраве – „Надежда“ ООД в София, изразяват опасенията си, че няма да получат от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) средства, които са отчели за работа по клинични пътеки (КП) и клинични процедури (Кпр) по онкология, и това ще доведе до невъзможност да лекуват пациентите си, ви информираме следното:

През февруари т.г. в лечебното заведение е разкрита Клиника по медицинска онкология. На 17 февруари 2014 г. Клиниката сключва договор с НЗОК за работа по онкологична Клинична пътека (КП) №298 и клинични процедури (КПр) № 5, № 6 и №7, които са свързани с предписване на лекарства и диспансерно наблюдение на онкоболни пациенти.

До 21 май 2014 г. за отчетена работа в областта на онкологията МБАЛ за женско здраве – „Надежда“ ООД, е получила от НЗОК следните суми:

По клинична пътека № 298 „Диагностика и системно лекарствено лечение на солидни тумори при лица над 18 години“ – 842 247 лв.;
По клинична процедура №5 „Системно лекарствено лечение при злокачествени заболявания“ – 3000 лв.;
За лекарства – 7667 лв.


През м. май, заедно с дейността за м. април, след извършване на проверка, предстои да бъде изплатена отчетената дейност над стойността на прогнозния бюджет за м. март, както следва:

По клинична пътека № 298 „Диагностика и системно лекарствено лечение на солидни тумори при лица над 18 години“ – 92 753 лв.;
По клинична процедура №5 „Системно лекарствено лечение при злокачествени заболявания“ – 4900 лв.;
За лекарства – 89 735 лв.


Правилото да се изплаща отчетена дейност над стойността на прогнозния бюджет след проверка се отнася за всички лечебни заведения за болнична медицинска помощ. 

МБАЛ за женско здраве – „Надежда“ ООД няма отчетена дейност по КПр №6 „Диспансерно наблюдение при злокачествени заболявания и при вродени хематологични заболявания“ и по Кпр №7 „Проследяване на терапевтичния отговор при пациенти на домашно лечение с прицелна перорална противотуморна терапия и перорална химиотерапия“.

 

 

Източник: www.nhif.bg
Изтончик снимка: patpitchayai/www.freedigitalphotos.net