Презаверени са повече от половината рецептурни книжки

Към 1 август 2014 г. 1 270 503 рецептурни книжки на хронично болни пациенти вече са презаверени с новите четиризначни кодове по международната 2014-08-02T08:42:45+00:00 НЗОК

Към 1 август 2014 г. 1 270 503 рецептурни книжки на хронично болни пациенти вече са презаверени с новите четиризначни кодове по международната класификация на болестите (МКБ), което е 55,2% от всички 2 300 904, подлежащи на презаверка рецептурни книжки в страната.

 

Само за периода 28 юли-1 август броят на презаверените рецептурни книжки е 50 580.

 

С въвеждане на Международната статистическа класификация на болестите от 1 декември миналата година е необходимо прекодиране на лекарствата от тризначни в четиризначни МКБ-кодове. Във връзка с това Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) напомня на пациентите, че първо трябва да отидат при личните си лекари, които да извършат прекодирането, а след това да презаверят рецептурните си книжки в съответната РЗОК или нейните изнесени офиси по общини.

 

Срокът за презаверяване на рецептурните книжки е до 31 август 2014 г.

 

За 14 заболявания не е необходима презаверка на рецептурната книжка. Това са скарлатина (A38); злокачествено новообразувание на простата (С61); злокачествено новообразувание на бъбрека, с изключение на бъбречното легенче (С64); вроден дефицит на фактор VIII (D66); вроден дефицит на фактор IX (D67); болест на Паркинсон (G20). В списъка са още множествена склероза (G35); есенциална първична хипертония (I10); предсърдно мъждене и трептене (I48); бронхит, неуточнен като остър или хроничен (J40); хроничен бронхит, неуточнен (J42); езофагит (K20); остър тубулоинтерстициален нефрит (N10) и хиперплазия на простатата (N40).

 

Презаверка на рецептурната книжка с четиризначен МКБ-код се изисква и в случаите при издаване на нов протокол за лекарства или при вписване на нова диагноза в рецептурната книжка.

 

Отпускане на лекарствени продукти по протокол ще може да се извършва на рецептурни бланки, съдържащи тризначни кодове до 30.09.2014 г.

 

 

Източник: www.nhif.bg
Източник снимка: nuttakit/freedigitalphotos.net