ПУЛПИТ

Това е възпаление на зъбната пулпа, обикновено свързано със зъбобол. Основна причина за пулпит е дълбок зъбен кариес. Други причини могат да бъдат механична травма, термичен или химичен шок, напреднал хроничен пародонтит.

 

 

ПУЛПИТЧесън (Allium sativum) – при пулпити успешно се прилага лечение с чесън.