Пурпурновиолетово птиче просо

Пурпурновиолетово птиче просо

Lithospermium purpureo-coeruleum Сем. Boraginaceae – Грапаволистни

 

пурпурноцветно птиче просо

 

ОПИСАНИЕ: Многодишно тревисто растение. Коренището е разклонено. Стъблата са до 60 см високи, отначало изправени, в последствие полегнали към върха и вкореняващи се. Листата са ланцетни, разположени последователно, заострено, с неясни странични жилки, тъмнозелени отгоре, светлозелени отдолу, меки. Цветовете са едри, красиви, отначало пурпурночервени, после стават сини, събрани е спираловидни съцветия. Чашката е дълбоко 5-делна. Венчето е правилно, фуниевидно, два пъти по-дълго от чашката. Тичинките са 5. Зрелите плодчета са продълговати, порцелановобели, твърди, лъскави, наподобяващи перли зрънца.

 

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ: В европейската част на Русия, Средна Европа, Средиземноморието, Балканския полуостров, Мала Азия. У нас се среща из храсталаците, горите, каменливите места и поляните на цялата страна до 1000 м надморска височина.

 

ДРОГА: Надземните части и коренищата

Съдържат рутин, а в кората на корена е установено съдържанието на един червен пигмент, подобен на алканина.

 

ОСНОВНО ДЕЙСТВИЕ: В нашата народна медицина отварата от цялото растение се употребява при бъбречни страдания, като слабително средство и против запек (по предписание и под контрол на лекаря). В народната ветеринарна медицина цялото растение във вид на отвара се два на заразен от кучешка тения добитък.

В по-големи дози растенията са отровни.

Декоративни и медоносни растения.

 

 

Изполвани източници:
„Нашите лекарствени растения” част II Д-р фарм. Нено Стоянов; София 1973.
Снимка:commons.wikimedia