Пърхутка

Пърхутка

Bovista plumbea Pers. Сем. Lycoperdaceae – Пърхутки

 

ОПИСАНИЕ: Плодното тяло кълбесто, 1,5-3 см в диаметър с тънка ципеста обвивка, отначало бяло, после сиво; вътрешността отначало бяла и твърда, без безплодна част, зряла маслиненокафява до пурпурнокафява.

 

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ: Расте в горите, сухите ливади, пасищата, край пътищата. Разпространено из цялата страна. Среща се в цяла Европа.

 

ДРОГА: Средния рехав слой на гъбата.

 

ОСНОВНО ДЕЙСТВИЕ: Кръвоспиращо.

В народната медицина гъбата се използва като кръвоспиращо средство при леки наранявания на кожата чрез локалното й приложение. Може вътрешно да се използва при заболявания на пикочния мехур.

Средният рехав слой на гъбата след изчукване, мацерация и изсушаване се поставя върху кървящата повърхност на раната.

 

 

Изполвани източници:
„Съвременна фитотерапия” Д-р Веселин Петков; София 1982.
Снимка:commons.wikimedia