Работна група под председателството на зам.-министъра на здравеопазването постигна съгласие

На 30 юни т.г. под председателството на зам.-министъра на здравеопазването – д-р Бойко Пенков, се състоя среща на работната група, в чий... 2014-07-13T15:59:41+00:00 НЗОК

На 30 юни т.г. под председателството на зам.-министъра на здравеопазването – д-р Бойко Пенков, се състоя среща на работната група, в чийто състав са включени представители на Министерството на здравеопазването (МЗ), на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и на Българския лекарски съюз (БЛС). Работната група, създадена със заповед на министъра на здравеопазването, постигна съгласие и представи за одобрение на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса (НС на НЗОК) проект за „Информация за прилагане на действащата нормативна уредба за отчитане и заплащане на дейностите, извършени от изпълнителите на болнична медицинска помощ по договор с НЗОК за 2014 г.“.

 

На свое заседание от 8 юли т.г. НС одобри проекта и реши Информацията да бъде изпратена на районните здравноосигурителни каси за запознаване на договорните партньори на институцията.

 

„Информация за прилагане на действащата нормативна уредба за отчитане и заплащане на дейностите, извършени от изпълнителите на болнична медицинска помощ по договор с НЗОК за 2014 г.“ е публикувана на сайта на НЗОК – www.nhif.bg, в линк „Нормативна база“, рубрика „Други нормативни документи“.

 

 

 

Източник: http://www.nhif.bg
Източник снимка: adamr/freedigitalphotos.net