Ралица обикновена

Ралица обикновена

Delphinium consolida L. Сем. Ranunculaceae – Лютикови

 

ОПИСАНИЕ: Едногодишно тревисто растение. Листата последователни, долните и средните на дръжки, горните приседнали, всички длановидно многократно дихотомно наделени. Цветовете във връхни гроздовидни съцветия. Околоцветникът прост или син, 5-листен, най-горното листче с удължена хоризонтална шпора. Плодът подута мехунка, разпукваща се по един шев, с многобройни семена, кафяви до черни грапави. Цъфти май-септември.

 

РАЗПРОСРАНЕНИЕ: Расте из нивите като плевел и по тревисти и храсталачни места. Разпросранено из цялата страна до към 500 м надморска височина. Среща се в цяла Европа.

 

ДРОГА: Надземната част.

 

ОСНОВНО ДЕЙСТВИЕ: Миорелаксиращо действие.

Ралицата е отровно растение. При поемането й в по-големи количества се развива интоксикация, изразяваща се в обща слабост и отпадналост при леки случай, в гърчове, обилно слюноотделяне и парализа на дихателния и съдодвигателния център – при тежки случаи.

 

 

Изполвани източници:
„Съвременна фитотерапия” Д-р Веселин Петков; София 1982.
Снимка:commons.wikimedia