Ревнивче

Ревнивче

Thalictrum Aquilegifolium L.  Сем. Ranunculaceae – Лютикови

 

ведрицолистно обичниче, дива кошничка, кандилколистно обичниче, обичниче, гущерче

 

ОПИСАНИЕ:  Многогодишно тревисто растение. Коренището е късо, хоризонтално, на гъсто покрито със слабо задебелени корени. Стъблата са до 1м високи, обикновено по няколко, неразклонени или в горната си част слабо разклонени, голи гладки, обикновено в долната си част кухи, зелени или виолетовочервени, често целите покрити със синкав налеп. Листата са последователни – приосновните  с дълги дръжки, а стъблените с къси дръжки или приседнали. И едните, и другите в общи очертания са триъгълни, обикновено 2-3 пъти перести, разширени в основата във влагалища. Листните дялове са слабо сърцевидни при основата си или закръглени, обикновено триделни на върха. Цветовете са изправени, розови или розоволилави, по-рядко бели, събрани в гъста или рехава щитовидна метлица или в редкоцветен щит. Тичинките са многобройни. Плодовете са крилати по ръбовете си. Семената са цилиндрични, гладки, до 6 мм дълги. Цъфти през юни-юли.

 

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ: В Средна и Южна Европа, Балканския полуостров. У нас се среща единично и групово по тревистите места, из храсталаците, селищата, горските поляни и другаде в предпланинския и планинския пояс, а понякога и по-ниско (североизточните ни райони, край р. Дунав и др.) из цялата страна.

 

ДРОГА: Надземната част

Дрогата съдържа алкалоида изокоридни и глюкозида линамарин, който при хидролиза се разлага, в резултата на което се отделя циоановодород. Семената съдържат до 20% тлъсто масло с йодно число 167. При ориентировъчен анализ на нашата дрога е установено съдържанието на значително количество сапонини (хемолитичен индекс 450 и пенливост 540).

 

ОСНОВНО ДЕЙСТВИЕ: Употребата на дрогата в нашата народна медицина е свързана с много народни поверия – че има чародейна сила, като събужда обич или ревност, откъдето са произлезли народните наименования на растението: 2-3 стръка заедно с корените се варят в 1л вода и се пие по малко от извлека. При фармакологично изследване на дрогата е установено значително спазмолитично и слабо диуретично действие. Растението е отровно, особено коренищата. Декоративно растение, което прави впечатление с нежните си цветове и с декоративните си листа.

Медоносно растение. От листата получават боя за боядисване на вълнени тъкани в жълт цвят.

 

 

Изполвани източници:
„Нашите лекарствени растения” част II Д-р фарм. Нено Стоянов; София 1973.
Снимка:wikipedia