Самодивски чемшир

Самодивски чемшир

Ruscus aculaetus L. Сем. Liliaceae – Кремови

 

бодилка, бодлив див чемшир, залис

 

ОПИСАНИЕ: Многогодишно, вечнозелено двудомно растение. Коренищата са пълзящи, с множество шнуровидни коренчета, с лют и горчив вкус. Стъблото е до 60 см високо, разклонено. Клонките са последователни. Листата са люсповидни, дребни, ципести. Те са заместени с листовидно изменените клонки на растението (филокладии), които са тесно- или широколанцетни или яйцевидни, с бодилче на върха. Цветовете са дребни, бялозеленикави, неугледни, разположени по 1-2 върху горната, рядко върху долната страна на филокладиите в пазвите на ципест, дребен, шиловидно заострен прицветник. Външните околоцвени листчета са до 2 мм дълги, а вътрешните – много по-къси. Плодът е едра червена ягода, прикрепена на къса дръжчица, с 1-2 семенца. Цъфти през март-април.

 

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ: В Англия, Франция, Пиренейския полуостров, Швейцария, Австрия, Унгария, Румъния, Белгия и др. У нас се среща из храсталаците, нискостеблените и редки гори, предимно в по-топлите краища.

 

ДРОГА: Коренищата заедно с корените

От корените и коренищата на нашето растение е изолирана сапогенинова смес с добив 0,86% спрямо изсушената дрога. Тази смес е идентифицирана като рускогенин. Получено е също диацетилното производно на рускогенина. Също така са изолирани от дрогата и ситостероли. Дрогата съдържа и незначително количество етерично масло,  захари и смолисти вещества. От дрогата е изолиран и рутин

 

ОСНОВНО ДЕЙСТВИЕ: Противовъзпалително действие

Дрогата се употребява в нашата народна медицина като пикочогонно и потогонно средство, както и за апетит.

Декоративно растение.

 

 

Изполвани източници:
„Нашите лекарствени растения” част II Д-р фарм. Нено Стоянов; София 1973.
Снимка: – www.BioLib.de; en.wikipedia